A A A K K K
для людей із порушенням зору
Понорницька селищна рада
Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

Регламент роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Понорницької селищної ради восьмого скликання

Затверджено рішенням Понорницької селищної ради від 21.12.2020 № 1

 

1. Загальні положення

1.1. Регламент роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Понорницької селищної ради регулює організаційні питання діяльності виконавчого комітету Понорницької селищної ради (далі – виконком) та виконавчих органів Понорницької селищної ради (далі – виконавчі органи).

1.2. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який визначає механізм організації взаємодії виконкому, виконавчих органів селищної ради з питань реалізації повноважень, встановлених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконкому та виконавчих органів.

1.3. Затвердження, скасування Регламенту та внесення змін у Регламент здійснюється рішенням виконкому.

1.4. У випадку прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень окремих положень Регламенту з чинним законодавством виконкомом ухвалюється рішення про внесення відповідних змін та доповнень до Регламенту.

1.5. Дотримання Регламенту є обов’язковим для працівників виконавчих органів селищної ради та керівників комунальних підприємств, установ, організацій Понорницької селищної ради.

2. Повноваження та склад виконкому, повноваження виконавчих органів селищної ради

2.1. Виконком утворюється Понорницькою селищною радою на строк її повноважень і є неприбутковим органом. Після закінчення повноважень ради, селищного голови виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконкому.

2.2. Кількісний та персональний склад виконкому затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

2.3. Виконком є виконавчим органом селищної ради, їй підконтрольним та підзвітним, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.4. Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування» до відання виконавчих органів ради.

2.5. Виконавчий комітет:

- розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради, в межах своїх повноважень ухвалює рішення, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території міста підприємствами, установами, організаціями, мешканцями міста;

- попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного  і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності об’єднаної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів селищної ради, а також їх посадових осіб;

2.6.  Виконком утворюється селищною радою у складі селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконкому, інших осіб за пропозицією селищного голови. До складу виконкому входять також за посадою секретар Понорницької селищної ради, старости.

Внесення змін до складу виконкому здійснюється за пропозицією Понорницького селищного голови рішенням селищної ради.

Члени виконкому, на час засідання виконкому, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.

Члени виконкому зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року селищний голова вносить пропозиції на розгляд селищної ради про внесення змін до персонального складу виконкому.

2.7.  Очолює виконавчий комітет селищний голова, який координує його діяльність, забезпечує колегіальність в роботі, вдосконалення стилю і методів діяльності виконкому.

2.8. У випадку відсутності селищного голови його обов’язки виконує керуючий справами (секретар) виконкому.

2.9. Виконавчі органи селищної ради підзвітні та підконтрольні селищній раді, підпорядковані виконкому та селищному голові.

2.10. Порядок роботи й повноваження виконавчих органів селищної ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган.

3. Планування й організація роботи виконкому та виконавчих органів селищної ради

3.1. Планування роботи виконкому та виконавчих органів селищної ради є одним із основних засобів виконання стратегічного плану розвитку об’єднаної територіальної громади, програми економічного та соціального розвитку, селищних цільових програм.

3.2. Діяльність виконкому селищної ради організовується відповідно до квартального плану роботи.

3.3. Плани роботи виконкому розробляються на основі рішень селищної ради, рішень виконкому, розпоряджень та доручень селищного голови пропозицій керівників виконавчих органів селищної ради.

3.4. План роботи виконкому повинен включати:

- перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконкому та які пов’язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;

- перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;

- перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.

3.5. Узагальнення пропозицій, формування планів роботи виконкому та узагальнення інформації про їх виконання здійснює керуючий справами (секретар) виконкому.

Керуючий справами (секретар) виконкому готує проєкт рішення виконкому селищної ради про план його роботи.

3.6. План роботи виконкому затверджується рішенням виконкому в установленому порядку.

3.7. У випадках, якщо заходи, передбачені планом роботи виконкому, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконкому, відповідальні посадові особи інформують про це виконком.

3.8. Контроль за виконанням планів роботи виконкому здійснюється постійними комісіями селищної ради та іншими відповідальними особами.

3.9. План роботи виконавчого органу селищної ради повинен мати таку структуру: зміст завдання, термін виконання, відповідальні за організацію та виконання.

3.10. Планування діяльності виконавчих органів селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється у межах підготовки та затвердження планів роботи виконкому у порядку, встановленому законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Порядок підготовки та проведення засідань виконкому

4.1. Засідання виконкому є основною організаційно-правовою формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання.

4.2. Засідання виконкому проводиться один раз на місяць об 11:00, а також скликаються в міру необхідності. Скликання засідань виконкому здійснюється селищним головою.

4.3. Підготовку засідань виконкому організовує керуючий справами (секретар) виконкому.

4.4. В підготовці питань беруть участь виконавчі органи селищної ради, підприємства, установи та організації комунальної власності, члени виконкому та депутати селищної ради.

4.5. До підготовки питань виконком, інші виконавчі органи селищної ради можуть залучати відповідних фахівців.

4.6. Питання на засіданнях виконкому розглядаються відповідно до порядку денного засідання.

4.7. Проєкт порядку денного засідання виконкому готується не пізніше, ніж за два дні до засідання керуючим справами (секретарем) виконкому.

4.8. Інформування членів виконавчого комітету про час та місце засідання виконкому здійснює керуючий справами (секретар) виконкому, а інформування запрошених (згідно зі списком) – виконавчі органи селищної ради.

4.9. Засідання виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконкому.

4.10. Засідання виконкому проводяться відкрито, крім розгляду проєктів рішень, що містять інформацію з обмеженим доступом.

4.11. На засіданнях виконкому можуть бути присутніми депутати обласної, районної і селищної рад, представники засобів масової інформації, а також запрошені керівники виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ і організацій, громадяни.

4.12. Засідання виконкому веде селищний голова, а в разі його відсутності – керуючий справами (секретар) виконкому.

Усі рішення виконкому ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконкому.

Ухвалення рішень виконкому здійснюється голосуванням шляхом підняття рук.

4.13. Проєкт порядку денного оголошується головуючим та приймається за основу шляхом голосування.

Зміни та доповнення до проєкту порядку денного за наявності відповідних погоджених проєктів рішень, ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.

Додаткові питання, що вносяться на засіданні виконкому до проєкту порядку денного, стосуються, як правило, важливих подій, виникнення аварійних ситуацій, виконання рішень суду тощо.

4.14. З питань, включених до порядку денного засідання виконкому, доповідають керівники виконавчих органів селищної ради, підприємств, установи та організації, а також члени виконкому, депутати селищної ради, які внесли відповідні проєкти рішень.

4.15. Головуючий на засіданні виконкому:

- веде засідання;

- надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;

- вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень;

- вносить на голосування проєкти рішень;

- оголошує результати голосування;

- забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми особами.

4.16. Члени виконкому на засіданнях виконкому:

- вносять пропозиції до порядку денного засідання та порядку роботи;

- можуть вимагати від доповідачів додаткових роз’яснень з питань порядку денного та проєктів рішень;

- беруть участь в обговоренні питань, голосуванні;

- у виняткових випадках вносять пропозиції про внесення питання на повторне голосування, перенесення обговорення питання на інше засідання виконкому, про додаткове вивчення питання;

- вносять пропозиції про зміни і доповнення в проєкти рішень або про їх доопрацювання.

4.17. Присутнім на засіданні виконкому керівникам виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій під час розгляду питань, що стосуються їх діяльності, головуючий може надати слово для запитань, виступу по суті питання, а також пропозицій.

На прохання громадян, присутніх на засіданні виконкому під час розгляду питань порядку денного, що не містять інформації з обмеженим доступом, їм може бути надане слово для оголошення запитань чи виступу по суті питання з дозволу головуючого на засіданні.

4.18. На засіданні виконкому надається час:

- на розгляд питань порядку денного (з врахуванням доповіді, співдоповіді, запитань, відповідей, виступів з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова) – не більше 20 хвилин (в разі необхідності тривалість розгляду питання може бути продовжена за рішенням виконкому);

- для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- для співдоповіді з питань порядку денного – до 5 хвилин;

- для оголошення запитань – до 1 хвилини;

- для відповіді на запитання – до 2 хвилин;

- для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проєкту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.

4.19. В разі необхідності селищний голова має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проєктів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

4.20. Під час проведення засідань не допускаються прояви неетичної поведінки, порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За вимогою головуючого може бути ухвалене рішення про неможливість подальшої участі в засіданні осіб, що порушують Регламент.

5. Порядок підготовки, погодження, ухвалення рішень виконкому

5.1. Цільова спрямованість проєктів рішень виконкому визначається планами роботи виконкому, рішеннями органів виконавчої влади, дорученнями селищного голови, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.

5.2. Підготовка та внесення на розгляд виконкому проєктів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.3. Проєкти рішень виконкому складаються відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті та виконавчих органах селищної ради Проєкт рішення виконкому повинен містити:

- посилання на норми чинного законодавства;

- обґрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень керівництва, розгляд звернень юридичних і фізичних осіб тощо);

- джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення бюджету та цільових фондів (за потребою);

- інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше (за потребою);

- план організаційних заходів щодо виконання документа (за потребою);

- прізвища, імена, по батькові в алфавітному порядку та посади членів комісії чи робочої групи або посадовий склад комісії чи робочої групи (у разі створення);

- кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;

- інформацію про осіб з організації та контролю виконання документа;

- інформацію щодо втрати чинності, скасування виданих раніше документів з цього питання чи внесення у рішення змін, доповнень (в проєкті рішення про зміну, доповнення, втрату чинності чи скасування раніше прийнятого рішення зазначається, яких саме пунктів це стосується);

5.4. В проєктах рішень про хід виконання раніше ухвалених рішень, у разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, особи, винні в цьому, а також нові терміни виконання завдань.

5.5. У разі виконання раніше ухвалених рішень до проєкту рішення вноситься пункт про зняття їх з контролю.

5.6. До проєкту рішення додаються: передбачені текстом додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік суб’єктів, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності – висновки відповідної комісії селищної ради чи виконкому.

5.7. До проєктів рішень, що готуються відповідно та на виконання нормативних документів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних нормативних актів.

5.8. До проєкту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.

5.9. Проєкти рішень виконкому згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду виконкомом на офіційному вебсайті ради в мережі Інтернет, а до його створення – на інформаційному стенді селищної ради.

5.10. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконкому він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд селищної ради.

5.11. Селищний голова підписує рішення, ухвалені на засіданні виконкому.

Рішення виконкому скріплюються гербовою печаткою.

5.12. Керуючий справами виконкому протягом 5 робочих днів після ухвалення рішень надсилає їх копії за призначенням.

5.13 Рішення виконкому оприлюднюються на офіційному вебсайті Понорницької селищної ради протягом п’яти робочих днів з дня прийняття (окрім тих, що містять персональні дані) або на інформаційному стенді селищної ради.

5.14. Засідання виконкому протоколюються. Ведення протоколу здійснює керуючий справами (секретар) виконкому.

Протокол засідання виконкому оформлюється протягом десяти робочих з дня засідання виконкому відповідно до Інструкції з діловодства.

5.15. Протоколи засідань виконкому підписує селищний голова.

6. Порядок підготовки розпоряджень селищного голови з питань основної діяльності селищної ради та її виконавчих органів

6.1. Селищний голова видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.

6.2. Розпорядження селищного голови, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території міста органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

6.3. Проєкти розпоряджень готують виконавчі органи селищної ради під керівництвом керуючого справами (секретаря ) виконкому.

6.4. Розпорядження набуває чинності після його підписання селищним голово.

6.5. Підписані селищним головою розпорядження реєструються, зазначається дата ухвалення рішення та присвоюється номер (нумерація у межах поточного року).

7. Організація роботи з документами

7.1. Робота з документами у виконавчих органах селищної ради здійснюється відповідно до чинного законодавства, цього Регламенту, Інструкції з діловодства, номенклатури справ.

Керуючий справами виконкому (секретар) здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, адресованої селищному голові, секретарю селищної ради, та реєстрацію вихідної кореспонденції, загальний контроль за дотриманням термінів розгляду кореспонденції.

7.2. Документи, що надходять у селищну раду та її виконавчий комітет, реєструються і того ж дня направляються селищному голові.

7.3. Запити на отримання публічної інформації розглядаються у терміни визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

7.4. Співвиконавці подають пропозиції головному виконавцю протягом першої половини строку, відведеного для виконання доручення, завдання. Співвиконавці в рівній мірі несуть відповідальність за своєчасну і якісну підготовку відповідей на документи.

7.5. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Організація контролю за виконанням документів

8.1. Контроль за виконанням документів здійснюється на підставі законодавчих актів та відповідно до Інструкції з діловодства.

8.2. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання та терміни їх виконання;

8.3. Контроль за виконанням документів покладається на керуючого справами (секретаря) виконкому.

8.4. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (розпорядженні, рішенні тощо), резолюції керівника виконавчого органу та безпосередні виконавці. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є працівник, який у резолюції зазначений першим.

8.5. Строки виконання документів встановлюються відповідно до нормативно-правових актів, вказуються в розпорядчих документах або в резолюції керівника виконавчого органу.

8.6. Контроль за виконанням документів включає такі види робіт:

- постановку документів на контроль;

- перевірку своєчасного доведення документів до виконавців;

- попередні перевірки і регулювання ходу виконання;

- облік і узагальнення результатів контролю за виконанням документів;

- інформування керівника виконавчого органу про хід та підсумки виконання документів;

- інформування про хід і підсумки виконання документів на оперативних, апаратних нарадах, засіданнях виконавчого комітету;

- зняття документів з контролю.

8.7. Документ вважається виконаним і знімається з контролю після виконання завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим особам, надання відповіді кореспонденту по суті або іншого підтвердження виконання лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені і кореспонденту дано відповідь по суті.

9. Організація роботи зі зверненнями громадян

9.1. Організація роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті селищної ради покладається на керуючого справами (секретаря) виконкому.

9.2. Діловодство за зверненнями громадян у виконавчому комітеті селищної ради ведеться окремо від загального діловодства, відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

9.3. Усі звернення громадян (фізичних осіб), що надходять до селищної ради реєструються у виконавчому органі.

9.4. Зареєстровані звернення в день надходження передаються на розгляд селищному голові.

9.5. Селищний голова розглядає звернення, у разі потреби доручає виконавцю провести розгляд звернення за участю комісії з виїздом на місце або за участю заявника та визначити заходи щодо вирішення питання і розв’язання проблем, які є підставою для обґрунтованого звернення.

9.6. Звернення розглядається у термін, визначений у резолюції, при її відсутності – не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не більше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. У випадку неможливості надання відповіді у визначений у резолюції термін, посадова особа, якій доручено розглядати звернення, повинна письмово надати проміжну відповідь, в якій повідомити про причини затримки. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. Виконавці зобов’язані інформувати виконком та заявників про результати остаточного вирішення порушених у зверненнях питань у строки, вказані у наданих проміжних відповідях.

9.7. Контроль за розглядом звернень громадян та виконанням доручень селищного голови за зверненнями громадян покладається керуючого справами (секретаря) виконкому.

9.8. Звернення, в якому порушені питання належать до компетенції інших суб’єктів розгляду звернення, в термін не більше 5 днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. Якщо порушені у зверненні питання частково належать до компетенції виконавчих органів селищної ради – відповідь з питань у межах компетенції надається громадянину в установленому порядку, а щодо питань, які підлягають вирішенню в інших органах виконавчої влади, при наданні відповіді на звернення роз’яснюється порядок їх вирішення.

9.9. Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку та записується (реєструється) відповідальною посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

10. Організація та проведення особистого прийому громадян

10.1. Особистий прийом громадян у виконкомі здійснюється селищним головою та керуючим справами (секретарем) виконкому.

10.2. Графік особистого прийому громадян розміщується на офіційному сайті селищної ради, у приміщеннях виконавчих органів селищної ради в доступних для вільного огляду місцях.

10.3. У разі потреби селищним головою чи керуючим справами виконкому, які проводять особистий прийом громадян, до участі в особистому прийомі громадян запрошуються керівники виконавчих органів селищної ради, до компетенції яких належить вирішення цього питання.

10.4. Під час проведення селищним головою особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких на представництво оформлені у встановленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

10.5. Питання, з якими звертаються громадяни, по можливості вирішуються під час особистого прийому. Під час розгляду звернень селищний голова та керуючий справами виконкому керуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і в межах своєї компетенції мають право прийняти відповідне рішення: задовольнити звернення; відмовити у задоволенні, проінформувавши заявника про причини відмови і порядок оскарження прийнятого рішення; надати усне роз’яснення по суті викладених у зверненні питань.

10.6. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, воно разом із додатками (матеріалами справи) направляється на розгляд виконавцю.

10.7. Звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструється відповідно до Інструкції з діловодства.

10.8. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

10.9. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, виконавчі органи селищної ради, яким доручено розгляд звернення, зобов’язані в установлені законодавством терміни підготувати заявнику відповідь по суті питання за підписом особи, яка проводила особистий прийом, або, в разі розгляду звернення підприємством, організацією чи установою, незалежно від форм власності, інформувати ту посадову особу, доручення якої виконувалося.

11. Порядок підготовки і проведення нарад

11.1. Оперативні наради у селищного голови проводяться за потребою.

11.2. Організація проведення оперативної наради у селищного голови покладається на керуючого справами секретаря) виконкому.

В оперативній нараді у селищного голови беруть участь: секретар селищної ради, керуючий справами виконкому, керівники виконавчих органів селищної ради, керівники комунальних підприємств, установ, організацій, відповідних місцевих органів виконавчої влади.

11.3. На оперативну нараду за дорученням селищного голови для розгляду окремих питань можуть додатково запрошуватись керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, працівники виконавчих органів селищної ради, депутати селищної ради тощо.

11.4. Регламент проведення оперативної наради встановлюється селищним головою.

12. Розпорядок роботи

12.1. У виконкомі, виконавчих органах селищної ради встановлюється єдиний режим роботи незалежно від місця їх розташування.

Понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00.

Обідня перерва з 13:00 до 14:00.

12.2. Перебування посадових осіб місцевого самоврядування та працівників виконавчих органів селищної ради із службових питань в робочий час за межами визначеного місця роботи погоджується з керівниками виконавчих органів селищної ради.

12.3. Секретар селищної ради, керуючий справами виконкому, керівники виконавчих органів селищної ради  погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час з селищним головою.


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь