Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Понорницької селищної ради

Затверджено рішенням Понорницької селищної ради від 27.09.2023 № 3518

 

1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Понорницької селищної ради (далі – Центр) надає соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувача послуг, у приміщенні надавача соціальних послуг, поза межами приміщення, а саме такі послуги:

 • догляд вдома;
 • соціальна адаптація;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • екстрене (кризове) втручання;
 • консультування;
 • соціальний супровід;
 • представництво інтересів;
 • посередництво;
 • соціальна профілактика;
 • натуральна допомога;
 • догляд та виховання дітей в умовах наближених до сімейних;
 • інформування;
 • соціальний супровід сімей в яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
 • соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання яких визначає у разі потреби орган місцевого самоврядування – Понорницька селищна рада, що утворила Центр.

2. На отримання соціальних послуг у Центрі мають право:

2.1. Особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, та не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:

 • похилий вік;
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
 • психічні та поведінкові розлади, у тому числі пов’язані із вживанням психоактивних речовин;
 • інвалідність;
 • бездомність;
 • безробіття;
 • малозабезпеченість;
 • поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
 • ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
 • втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • домашнє насильство;
 • насильство за ознакою статі;
 • потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 • шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

2.2. Особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників (далі – вразливі категорії населення), а саме:

 • сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
 • сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;
 • сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
 • сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;
 • сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;
 • сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;
 • малозабезпечені сім’ї з дітьми;
 • сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;
 • сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;
 • сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;
 • сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;
 • жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;
 • неповнолітні одинокі матері (батьки);
 • діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;
 • особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • особи з особливими освітніми потребами;
 • внутрішньо переміщені особи;
 • повнолітні недієздатні особи (у разі відсутності в них опікуна);
 • особи, звільнені з місць позбавлення волі;
 • учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території України та періодично перебувають на території України, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, незалежно від наявності або відсутності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

3. Для отримання соціальних послуг особами (або їхніми законними представниками), зазначеними у пункті 2 цього Переліку, подається письмова заява, також може подаватися звернення, повідомлення інших осіб в інтересах осіб/сімей, які потребують соціальних послуг до Центру.

Надання соціальних послуг категоріям населення, зазначеним у пункті 2 цього Переліку здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»; постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»; Державних стандартів соціальних послуг, Положення про Центр, Положення про структурні підрозділи Центру, інших нормативних актів.

Після одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг фахівець із соціальної роботи проводить оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах шляхом аналізу документів, фактів та інформації зібраних під час спілкування з особою/сім’єю та їхнім найближчим оточенням. Надає інформацію щодо подальшого формування справи.

4. Прийняття рішення про надання соціальних послуг.

Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг приймається після оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг екстрено (кризово) приймається невідкладно, не пізніше однієї доби з моменту одержання відповідної заяви, звернення, повідомлення.

5. Підстави для відмови у наданні соціальних послуг:

 • відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;
 • ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;
 • наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг особі у разі загрози її життю чи здоров’ю, домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дитиною.

6. Умови надання та припинення надання соціальних послуг та обов’язки сторін зазначаються у Договорі, що укладається між Центром та особою/сім’єю, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних.

7. Перелік документів для прийняття рішення про надання соціальних послуг у Центрі та формування особової справи визначається з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа/сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах та у яких структурних підрозділах передбачається їх надання.

Особові справи формуються, обліковуються й зберігаються з дотриманням вимог чинного законодавства.

Форми заяви, медичного висновку, Договору про надання соціальних послуг, карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, акта оцінки потреб у соціальних послугах, журналу обліку громадян, яких обслуговує Центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

8. Соціальні послуги в Центрі надаються отримувачам:

 • за рахунок бюджетних коштів;
 • з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;
 • за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

З метою забезпечення доступності соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини може прийматися рішення засновником – Понорницькою селищною радою – про надання соціальних послуг за рахунок бюджету Понорницької селищної територіальної громади.

9. Підстави для припинення надання соціальних послуг є:

 • відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;
 • закінчення строку дії Договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії Договору за результатами повторного оцінювання потреб), частина шоста статті 22 Закону України «Про соціальні послуги»;
 • відмова особи/сім’ї від отримання соціальних послуг (крім випадків соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, і сімей, у яких порушуються права дитини) та дострокове розірвання Договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;
 • зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;
 • невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг, вимог, визначених Договором про надання соціальних послуг;
 • виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;
 • смерть отримувача соціальних послуг (копія свідоцтва про смерть);
 • дострокове розірвання Договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;
 • ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.

У разі виявлення в отримувача соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання Договору про надання соціальних послуг.

Не може бути припинено надання соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи.

10. Працівники Центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність отримувачів соціальних послуг, не допускати негуманних і дискримінаційних дій, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

11. Медичними протипоказаннями громадян для надання соціальних послуг є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники Центру зобов’язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання соціальних послуг в інших установах.

12. Надання соціальних послуг у Центрі припиняється:

 • за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі поліпшення стану здоров’я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;
 • виявлення у громадянина, якого обслуговує Центр, осіб, з якими укладено Договір довічного утримання (догляду);
 • направлення особи до будинку-інтернату відповідного напрямку;
 • зміни місця проживання особи/сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;
 • поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб/сімей, які потребували надання гуманітарної та благодійної допомоги);
 • грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до соціальних працівників, соціальних робітників Центру;
 • порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
 • перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;
 • виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг;
 • надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);
 • надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;
 • відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;
 • невиконання без поважних причин вимог щодо отримання соціальних послуг після письмового попередження про припинення чи обмеження їх надання;
 • припинення діяльності Центру (у такому разі виконавчий орган вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в Центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичними особами, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності (на непрофесійній, професійній основі), яким призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до чинного законодавства, тощо).

Про припинення надання соціальних послуг видається наказ і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі отримувача соціальної послуги.


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь