Понорницька селищна рада
Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

Положення про Координаційний центр підтримки цивільного населення при виконавчому комітеті Понорницької селищної ради

Дата: 06.12.2023 12:54
Кількість переглядів: 47

Фото без описуЗатверджено рішенням виконавчого комітету
Понорницької селищної ради
від 28.11.2023 № 662

 

1. Координаційний центр підтримки цивільного населення при виконавчому комітеті Понорницької селищної ради (далі – Координаційний центр) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється для підтримки та координації надання допомоги населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, іншим постраждалим особам (далі – постраждале населення), забезпечення ефективної взаємодії між органами місцевого самоврядування, правоохоронними та іншими державними органами, громадськими об’єднаннями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій під час вирішення питань щодо соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості постраждалого населення, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги постраждалому населенню (далі – проблемні питання постраждалого населення).

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями начальника обласної військової адміністрації, нормативно-правовими актами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також положенням про нього.

3. Діяльність Координаційного центру ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, гендерної рівності та інклюзивності.

4. Основними завданнями Координаційного центру є:

1) сприяння забезпеченню взаємодії між органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності під час вирішення проблемних питань постраждалого населення;

2) організація збору та обробка інформації щодо нагальних потреб та проблемних питань постраждалого населення;

3) збір та узагальнення інформації щодо спроможності територіальної громади у задоволенні невідкладних потреб та вирішенні проблемних питань постраждалого населення, зокрема щодо кадрових, матеріальних, технологічних ресурсів об’єктів державної та комунальної форми власності, громадських ініціатив та проєктів міжнародної гуманітарної допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці для забезпечення доступності постраждалого населення до всіх наявних у громаді психосоціальних, медичних, освітніх, правових та інших послуг;

4) проведення аналізу діяльності надавачів соціальних послуг;

5) підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань постраждалого населення, у тому числі пропозицій до відповідних місцевих цільових програм;

6) проведення моніторингу стану вирішення проблемних питань постраждалого населення;

7) взаємодія з міжнародними та національними організаціями, громадськими об’єднаннями, консультативно-дорадчими органами, іншими установами та організаціями з метою вирішення проблемних питань постраждалого населення;

8) визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань постраждалого населення, підготовка та подання відповідних пропозицій керівництву органу місцевого самоврядування;

9) інформування населення щодо діяльності Координаційного центру та стану виконання відповідних місцевих цільових програм.

5. Координаційний центр для виконання покладених на нього завдань:

1) взаємодіє з органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності під час вирішення проблемних питань постраждалого населення;

2) проводить моніторинг та узагальнення проблемних питань постраждалого населення, визначає можливі шляхи і способи їх вирішення;

3) проводить моніторинг та узагальнення інформації щодо спроможності територіальної громади у задоволенні невідкладних потреб та вирішенні проблемних питань постраждалого населення, зокрема щодо кадрових, матеріальних, технологічних ресурсів об’єктів державної та комунальної форми власності, громадських ініціатив та проектів міжнародної гуманітарної допомоги для забезпечення доступності постраждалого населення до всіх наявних у громаді психосоціальних, медичних, освітніх, правових та інших послуг; готує пропозиції щодо подальшого співробітництва з міжнародними гуманітарними організаціями;

4) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками громадських об’єднань, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, організовує освітні заходи;

5) проводить моніторинг, узагальнює та подає селищному голові інформацію щодо пропозицій міжнародних гуманітарних організацій, громадських об’єднань, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, стосовно вирішення проблемних питань постраждалого населення;

6) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань постраждалого населення на території громади, визначає шляхи і способи їх вирішення;

7) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до його компетенції;

8) інформує в обов’язковому порядку громадськість, орган місцевого самоврядування про свою діяльність, ухвалені рекомендації та їхнє виконання;

9) подає Новгород-Сіверській районній державній адміністрації розроблені за результатами своєї роботи рекомендації.

6. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) запитувати та отримувати від органів виконавчої влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема представництв в Україні міжнародних гуманітарних організацій, інформацію, необхідну для вирішення проблемних питань постраждалого населення, а також у фізичних осіб за їх згодою документи, інформацію та матеріали;

2) запрошувати на свої засідання керівників і представників органів виконавчої влади, правоохоронних та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

3) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Координаційного центру, працівників органів виконавчої влади, правоохоронних та інших державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їхніми керівниками), а також незалежних експертів (за їхньою згодою);

4) створювати і використовувати цілодобові телефонні «гарячі лінії»;

5) отримувати знеособлені дані про проблемні питання постраждалого населення, що надійшли на цілодобові телефонні «гарячі лінії»;

6) здійснювати разом із структурними підрозділами виконавчого комітету Понорницької селищної ради та органами місцевого самоврядування заходи для вирішення проблемних питань постраждалого населення;

7) організовувати і проводити наради, семінари, конференції, засідання за круглим столом, брифінги та інші заходи.

7. Координаційний центр під час виконання покладених на нього обов’язків взаємодіє з органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

8. Склад Координаційного центру та положення про нього затверджується рішенням виконавчого комітету Понорницької селищної ради.

9. Очолює Координаційний центр керівник, який за посадою є заступником селищного голови, а також має відповідний ступінь вищої освіти. Керівник Координаційного центру здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційного центру.

Керівник Координаційного центру:

  • здійснює керівництво діяльністю Координаційного центру;
  • дає доручення членам Координаційного центру;
  • скликає засідання Координаційного центру, визначає порядок денний засідань, головує на них;
  • представляє Координаційний центр у відносинах з органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, зокрема представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій.

10. До складу Координаційного центру входять за посадою керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Понорницької селищної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки, економічного розвитку, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері міжнародного та міжрегіонального співробітництва, зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення виконання державних програм та контролю за їхнім виконанням, культури, місцевого центру зайнятості, а також представник міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники громадських об’єднань, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів (за згодою).

11. Формою роботи Координаційного центру є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного центру забезпечує його секретар.

Засідання Координаційного центру вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Керівник Координаційного центру може прийняти рішення про проведення засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через інтернет, або про участь члена Координаційного центру у засіданні в такому режимі.

12. На своїх засіданнях Координаційний центр:

  • приймає запропоновані до розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рекомендації, які реалізуються шляхом видання рішення виконавчого комітету Понорницької селищної ради;
  • розробляє рекомендації з проблемних питань постраждалого населення, які запропоновані для розгляду членами Координаційного центру.

Рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника Координаційного центру.

13. Рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується керівником Координаційного центру та секретарем, надсилається усім членам Координаційного центру.

14. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційного центру підтримки цивільного населення здійснюється виконавчим комітетом Понорницької селищної ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь