Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Понорницької селищної ради

Дата: 07.02.2023 14:29
Кількість переглядів: 257

Фото без описуЗатверджено рішенням Понорницької селищної ради
від 26.08.2021 № 10-1289-VIII

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Понорницької селищної ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Метою Порядку є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.

1.3. Терміни, які використовуються в цьому Порядку, застосовуються відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Уповноважений орган – Понорницька селищна рада (далі – селищна рада).

Покласти виконання функцій з замовлення оцінки майна, а також здійснення заходів щодо встановлення можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органів державної реєстрації прав та інших установ, організацій, підприємств за необхідністю на відділ «Центр надання адміністративних послуг» та відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Понорницької селищної ради.

1.5. У викладеному Порядку застосовуються наступні визначення:

 • безхазяйне майно – це майно, яке не має власника або власник якого невідомий;
 • відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття. Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;
 • земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;
 • нерухоме майно – будинки, гаражі, інші будівлі та споруди, переміщення яких є неможливим без знецінення і зміни їх призначення та земельні ділянки;
 • руйнування – повне знищення об’єкта що унеможливлює його подальшу експлуатацію.
 • рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю (стаціонарні малі архітектурні форми, спеціальні конструкції зовнішньої реклами, тощо);
 • демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;
 • евакуація – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна разом без основи від місця їх розташування та транспортування до місця їх подальшого зберігання;
 • зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи-підприємці, з якими селищна рада укладає договір зберігання безхазяйного майна.

ІІ. Виявлення та взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини

2.1. Фізичні та юридичні особи, які виявили на території населених пунктів селищної ради безхазяйне майно, повинні повідомити про це майно селищну раду.

2.2. Після надходження повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини, селищна рада вживає заходи щодо встановлення можливих власників майна шляхом звернення з відповідними запитами до органів реєстрації актів цивільного стану, нотаріату, відділу державної реєстрації, відділу ГУ Держгеокадастру в Чернігівській області, органів Національної поліції та до інших органів.

При підготовці заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Понорницької селищної територіальної громади (далі – Комісія) здійснює обстеження виявленого майна. В акті обстеження, складеному комісією, зазначається:

 • адреса та технічний стан об’єкта;
 • можливість використання об’єкта згідно із його функціональним призначенням, для об’єктів житлового фонду – придатність для проживання;
 • пропозиції стосовно подальшої експлуатації об’єкта;
 • інші питання.

2.3. У випадку встановлення факту руйнування (знищення), Комісією висувається пропозиція щодо припинення права власності на такий об’єкт з метою подальшого використання земельної ділянки, де розташовувався об’єкт.

2.4. У разі встановлення факту непридатності для проживання об’єкта, що перебував у житловому фонді, висувається пропозиція про подальше використання такого приміщення як нежитлового.

2.5. Якщо право власності на виявлене майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, взяття на облік безхазяйного майна здійснюється за заявою селищної ради на підставі протоколу Комісії.

За заявою селищної ради проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.

2.6. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна суб’єкт державної реєстрації видає інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.7. Селищна рада після отримання інформаційної довідки протягом десяти робочих днів розміщує оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у друкованих засобах масової інформації та веб-сайті селищної ради.

2.8. Під час обліку нерухомого майна, як безхазяйного, зняття з обліку такого майна здійснюються за зверненням його власника відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.9. Об’єкти відумерлої спадщини беруться на облік селищною радою після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь) тощо, складені уповноваженим органом.

2.10. Селищна рада самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

 • до управління юстиції – щодо підтвердження факту смерті;
 • до органу реєстрації – щодо державної реєстрації прав власності на нерухомий об’єкт;
 • до нотаріальної контори – про наявність/відсутність спадкових справ;
 • до інших установ у разі потреби.

2.11. Селищна рада замовляє технічну інвентаризацію об’єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

2.12. Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, селищна рада здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність селищної ради або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

ІІІ. Прийняття безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Понорницької селищної ради

3.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини селищна рада в порядку окремого провадження звертається до суду з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність селищної ради.

3.2. Після прийняття рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність селищної ради відділ «Центр надання адміністративних послуг» та відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства селищної ради готує на чергову сесію відповідний проєкт рішення.

3.3. Після прийняття нерухомого майна та відумерлої спадщини до комунальної власності, селищна рада здійснює реєстрацію права власності на це майно за Понорницькою селищною радою.

3.4. Усі витрати, пов’язані з державною реєстрацією права комунальної власності, оплата послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, експертної оцінки об’єкта нерухомого майна, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.

ІV. Використання безхазяйного нерухомого майна та об’єктів відумерлої спадщини під час перебування їх на обліку

4.1. Якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання або догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані, відповідно до вимог статті 1285 Цивільного Кодексу України, нотаріус за поданням селищної ради у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту може укласти договір на управління спадщиною з іншою особою.

Особа, що управлятиме спадщиною, має право на вчинення необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.

При передачі майна в управління право власності на нього не переходить.

4.2. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини селищна рада забезпечує належне утримання присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі і споруди.

4.3. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач. У випадку, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік, з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення селищною радою перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

V. Використання нерухомого майна переданого до комунальної власності Понорницької селищної ради

5.1. Володіння, користування і розпорядження майном селищною радою здійснюється відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна або з моменту набуття чинності рішення суду про прийняття до комунальної власності об’єктів нерухомого майна.

5.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна селищна рада повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

5.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до селищної ради не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

5.4. Питання подальшого використання об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується селищною радою на підставі відповідного рішення.

5.5. Після державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти житлового фонду селищна рада за необхідності вчиняє заходи щодо подальшого розподілу житла.

5.6. Об’єкти житлового фонду відповідно до ст. 5 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть бути використані для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, що перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов, а також громадянам які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

5.7. Якщо згідно рішення суду, відповідно до ст. 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність селищної ради передано частину житлового будинку, на сесії селищної ради може бути розглянуте питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет, відповідно до вимог Житлового кодексу України, може розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

5.8. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність Понорницької селищної ради та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

5.9. Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Понорницької селищної ради затверджується рішенням Понорницької селищної ради.

5.10. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином як і його прийняття.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь