Положення про громадські слухання на території Понорницької селищної об’єднаної територіальної громади

Дата: 02.01.2023 10:30
Кількість переглядів: 72

Фото без описуЗатверджено рішенням Понорницької селищної ради
від 10.12.2020 № 1-17-VIII

 

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування Понорницької об’єднаної територіальної громади (далі – Понорницька ТГ), їх посадовими особами.

Громадські слухання є однією з форм безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні повноважень місцевого самоврядування, які передбачені статтею 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та положеннями інших законодавчих актів України.

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання

1. Територіальна громада (далі – громада) має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Понорницької селищної ради, службовими особами виконавчих органів ради, селищним головою, іншими посадовими особами місцевого самоврядування Понорницької селищної ради, під час яких члени громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2. Правове регулювання громадських слухань

1. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 3. Принципи громадських слухань

1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.

2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у пункті 4 статті 10 розділу ІІІ цього Положення.

3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.

4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду оприлюднюються в порядку, передбаченому законодавством, можуть розповсюджуватись в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

5. Кожен має право виступити на громадських слуханнях в порядку, встановленому цим Положенням.

6. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

7. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

8. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

Стаття 4. Предмет громадських слухань

1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування Понорницької ТГ, у тому числі, але не обмежуючись цим:

 • проєкти нормативно-правових актів селищного голови, ради, виконавчих органів селищної ради;
 • проєкти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді;
 • звіти, доповіді чи інформація про роботу селищного голови, депутатів селищної ради, виконавчих органів селищної ради, її секретаря, керівників виконавчих органів ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;
 • звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування;
 • інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин;
 • проєкти містобудівної документації;
 • інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в статті 6 розділу 2 цього Положення;

Стаття 5. Види громадських слухань

1. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

 • всіх членів громади;
 • частини членів громади, що мешкають у межах селища, сіл, що входять до Понорницької ТГ, кварталу, вулиці, будинку(-ків) тощо.

Розділ ІІ. Ініціювання громадських слухань

Стаття 6. Ініціатори громадських слухань

1. Ініціатором загальносільських громадських слухань можуть бути:

 • ініціативна група членів територіальної громади в кількості від 3 до 9 осіб, обрана на зборах членів громади;
 • не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення, що поширюють свою діяльність на територію селища, сіл;
 • селищний голова, селищна рада, група депутатів в кількості не менше мінімального чисельного складу постійної комісії, встановленого Регламентом ради;
 • староста населеного пункту, який входить до громади;

2. У разі проведення громадських слухань у межах одного з населених пунктів Понорницької ТГ, необхідна кількість членів села обчислюється пропорційно до кількості мешканців ТГ.

Стаття 7. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань

1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на ім’я селищного голови у вигляді письмового звернення, оформленого відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про звернення громадян», згідно із зразком, поданим у додатку 1 до цього Положення.

2. У письмовому зверненні зазначаються:

 • предмет громадських слухань (проблема, питання, проєкт рішення та інше), що пропонується до розгляду;
 • пропозиції щодо запрошених осіб;
 • дата, час та місце запланованих громадських слухань.
 • прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора;
 • список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти);

3. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проєкти документів, що виносяться на слухання.

Стаття 8. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань

1. Впродовж 3 робочих днів з моменту отримання радою письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена посадова особа або виконавчий орган з питань громадської участі ради приймає одне з таких рішень:

 • зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у Понорницькій ТГ;
 • повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до пункту 3 цієї статті.
 • відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до пункту 5 цієї статті.

2. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у Понорницькій ТГ, або підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.

3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

 • не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачених Законом України «Про звернення громадян» і статті 7 розділу ІІ цього Положення;
 • звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів, наділених правом ініціювати слухання;
 • повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

4. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради впродовж 5 робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі, якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.

5. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:

 • запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання місцевого самоврядування;
 • звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань;
 • відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.

6. Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, а саме звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи обґрунтована відмова в реєстрації, оприлюднюються в порядку, передбаченому законодавством, впродовж 5 робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення.

Розділ ІІІ. Підготовка громадських слухань

Стаття 9. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань

1. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється уповноваженим виконавчим органом селищної ради в співпраці з ініціатором громадських слухань.

2. Уповноважений виконавчий орган селищної ради зобов’язаний організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в дату, час і місці, запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських слухань, але не пізніше 14 календарних днів від запропонованої дати.

3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, керівники комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи уповноваженому виконавчому органу селищної ради.

Стаття 10. Підготовка громадських слухань

1. Впродовж 5 робочих днів з моменту отримання радою належно оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.

2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:

 • предмет громадських слухань;
 • дата, час, місце їх проведення;
 • ініціатор громадських слухань;
 • посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;
 • особи, що запрошуються на слухання;
 • заходи з підготовки слухань;
 • створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань;
 • створення в разі необхідності експертних груп.

3. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної частини селища (села).

4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проєктів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних депутатських комісій, виконавчих органів селищної ради, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів селищної ради і посадових осіб. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. Розпорядження селищного голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету, експертних груп (у разі їх створення) і посадовим особам, участь яких визнана обов’язковою.

Стаття 11. Організація громадських слухань ініціаторами

1. Якщо впродовж 5 робочих днів з моменту отримання селищною радою належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за принципом «мовчазної згоди». Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє селищного голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення. Громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Положення.

Стаття 12. Інформування громади про проведення громадських слухань

1. Про організацію та проведення громадських слухань членів громади повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не пізніше 7 календарних днів до дня їх проведення.

2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні матеріали обов’язково оприлюднюються в порядку, передбаченому законодавством. Також вони можуть поширюватися в будь-яких засобах масової інформації, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів громади.

3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де, в які дні та години члени громади можуть ознайомитися з матеріалами громадських слухань у приміщенні селищної ради чи іншому пристосованому для цього приміщенні.

Стаття 13. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

1. До складу організаційного комітету входять представники ініціатора громадських слухань, депутати селищної ради, службовці її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, представник уповноваженого виконавчого органу селищної ради, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.

2. Організаційний комітет має складатися не більше ніж з 11 осіб, регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

3. Організаційний комітет відповідає за складання проєктів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проєктів порядку денного та регламенту громадських слухань.

4. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням селищного голови можуть бути утворені експертні групи. Вони готують експертні висновки з питань, які виносяться на громадські слухання, та доповідають по них на громадських слуханнях.

5. У разі, якщо організаційний комітет не створено, його повноваження виконує уповноважений виконавчий орган селищної ради у співпраці з ініціатором громадських слухань.

Розділ ІV. Проведення громадських слухань

Стаття 14. Учасники громадських слухань

1. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Члени громади приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не вмістило всіх бажаючих членів громади, за зверненням ініціативної групи селищний голова призначає громадські слухання в порядку, передбаченому цим Положенням в іншому приміщенні.

2. На громадські слухання можуть бути запрошені:

 • депутати селищної ради;
 • представники органів виконавчої влади;
 • представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території Понорницької ТГ;
 • фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;
 • старости;
 • інші особи.

Стаття 15. Реєстрація учасників громадських слухань

1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Незареєстровані особи не можуть брати участі у слуханнях.

2. Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, місце роботи або рід занять, ставляться підписи зареєстрованих.

Стаття 16. Право голосу на громадських слуханнях

1. Право голосу на громадських слуханнях мають тільки повнолітні члени громади, що зареєстровані в межах Понорницької ТГ чи її окремої частини села, селища, вулиці, будинку(-ків), на якій проводяться громадські слухання.

2. Решта членів громади, які не проживають у межах відповідних частин села беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

Стаття 17. Початок громадських слухань

1. Розпочинає громадські слухання голова (або уповноважена особа) організаційного комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань.

2. Зазначена в пункті 1 цієї статті уповноважена особа організовує вибори головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу. Головуючим, секретарем та членами лічильної комісії не можуть бути обрані депутати селищної ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування, працівники комунальних підприємств, установ, організацій. Членами лічильної комісії також не можуть бути голова та секретар громадських слухань.

3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає раді протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Положенням.

5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, кількість осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

Стаття 18. Порядок денний та регламент громадських слухань

1. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі членів громади з депутатами селищної ради, посадовими особами місцевого самоврядування, надавачами послуг. Учасники громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати питання та вносити пропозиції.

2. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

3. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються порядок денний та регламент проведення громадських слухань.

4. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має обов’язково передбачати:

 • доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань;
 • виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;
 • час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття рішення громадських слухань.

5. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета громадських слухань.

6. Не допускаються на громадських слуханнях розгляд та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено учасників громадських слухань за 7 днів до їх проведення.

Стаття 19. Порядок проведення громадських слухань

1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.

2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

4. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні

рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують правоохоронні органи та/або добровільні громадські формування з охорони громадського порядку.

Стаття 20. Висвітлення перебігу громадських слухань

1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, проводяться їх веб-трансляція та відео- або аудіозапис (за можливості). Протокол громадських слухань оприлюднюються в порядку, передбаченому законодавством впродовж 5 робочих днів після громадських слухань і має бути доступним для ознайомлення.

2. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.

3. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

Стаття 21. Прийняття рішення

1. За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

Розділ V. Оформлення та врахування рішення громадських слухань

Стаття 22. Протокол громадських слухань

1. У ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох днів після їх проведення та передається (надсилається) раді разом із супровідним листом.

2. Протокол має містити:

 • дату, час і місце проведення громадських слухань.
 • предмет громадських слухань.
 • кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу.
 • виклад перебігу слухань.
 • пропозиції, що були висловлені в ході слухань.
 • результати голосування.
 • рішення громадських слухань.
 • до протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

3. Протокол оформляється згідно з додатком 2 до цього Положення у трьох примірниках.

4. Один примірник протоколу зберігається уповноваженою посадовою особою або виконавчим органом з питань громадської участі. Другий примірник уповноважений виконавчий орган селищної ради передає ініціаторові не пізніше 5 робочих днів з дня проведення слухань. Третій – вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше 5 робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення впродовж не менше одного місяця.

Стаття 23. Розгляд рішень громадських слухань

1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються на найближчому відкритому засіданні селищної ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.

2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються селищним головою, керівниками виконавчих органів селищної ради, надавачами послуг, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово, але не більше 30 днів з дня отримання радою протоколу громадських слухань, та за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу.

3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:

 • врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.
 • відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення.
 • частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

Стаття 24. Оприлюднення рішення органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

1. Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання впродовж 5 робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань, а також оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення слухань.

Розділ VI. Прикінцеві положення

1. Чинний текст Положення про громадські слухання доводиться до відома членів громади, депутатів, органів та посадових осіб селищної ради. З цією метою текст Положення про громадські слухання:

 • оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації;
 • розміщується на веб-сайті Понорницької селищної ради;
 • надсилається в місцеві осередки громадських організацій і політичних партій;
 • видається членам громади на їх прохання.

2. У селищній раді ведеться Реєстр громадських слухань, до якого заносяться: теми громадських слухань, місце їх проведення, посада й прізвище головуючого на слуханнях, кількість учасників, кількість пропозицій, що надійшли під час слухань, адресати органів і посадових осіб, яким направлено звернення, пропозиції, рішення громадських слухань, інші дані.

3. До Реєстру громадських слухань додаються протоколи громадських слухань, список зареєстрованих учасників громадських слухань, відповіді органів і посадових осіб місцевого самоврядування та результати розгляду пропозицій і звернень, що були подані під час громадських слухань, результати розгляду висновків і рекомендацій слухань органами місцевого самоврядування.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь