Понорницька селищна рада
Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, на території Понорницької селищної ради

Дата: 03.01.2023 16:48
Кількість переглядів: 1102

Фото без описуЗатверджено рішенням виконавчого комітету
Понорницької селищної ради
від 
02.09.2022 № 263

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, на території Понорницької селищної ради (далі – Положення) визначає порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

1.2. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року «Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та землекористувачам» № 284 (із змінами та доповненнями) та спрямовано на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Понорницької селищної ради.

1.3. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю.

1.4. Відшкодуванню підлягають:

- вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво;

- вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;

- вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень;

- вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд;

- понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проєктні роботи;

- інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.

Неодержаний доход - це доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і, який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

2. Організація визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам

2.1. Визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам на території Понорницької селищної ради здійснює комісія з визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам (далі - Комісія), яка створюється за рішенням виконавчого комітету Понорницької селищної ради.

2.2. До складу Комісії включаються представники відділу земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Понорницької селищної ради, фінансового відділу Понорницької селищної ради, головний спеціаліст-юрисконсульт загального відділу Понорницької селищної ради, представники постійної комісії Понорницької селищної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього середовища, депутати Понорницької селищної ради, старости відповідних старостинських округів.

В роботі Комісії приймають участь власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники підприємств, установ, організацій та фізичні особи, діями чи бездіяльністю яких спричинені збитки, та, які будуть їх відшкодовувати.

У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до складу комісій за рішенням Комісії залучаються також представники санітарно-епідеміологічних і природоохоронних органів.

2.3. До роботи Комісії можуть залучатися спеціалісти підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівником) для розгляду питань, що пов’язані з визначенням розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.

2.4. Комісія при здійсненні наданих цим Положенням повноважень керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Постанови Кабінету Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993 року «Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та землекористувачам» (зі змінами та доповненнями) та іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Понорницької селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

3. Порядок підготовки та розгляд матеріалів по визначення розміру збитків

3.1. Підготовку матеріалів на засідання комісії по визначенню розміру збитків здійснює відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Понорницької селищної ради.

3.2. На засідання Комісії для розгляду готуються наступні матеріали:

заява власника землі (уповноваженого ним органу, особи) або орендаря про визначення розміру збитків (у разі, коли власником чи землекористувачем земельної ділянки є територіальна громада міст в особі селищної ради, її інтереси представляє відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Понорницької селищної ради);

- рішення Понорницької селищної ради про надання в оренду або поновлення договору оренди земельної ділянки (при наявності);

- документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою (при наявності);

- документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлю, споруду, інше);

- акт, який встановлює порушення земельного чи екологічного законодавства (при наявності);

- рішення Понорницької селищної ради про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб;

- документація із землеустрою на земельну ділянку (при наявності);

- акт обстеження та визначення меж земельної ділянки;

- довідка органу державної фіскальної служби щодо справляння земельного податку чи орендної плати за землю;

- попередній розрахунок суми збитків, виконаний фінансовим відділом Понорницької селищної ради спільно з відділом земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Понорницької селищної ради;

- письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, яким нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії;

- письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії;

- інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб’єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.

3.3. Перелік матеріалів, які необхідно подати по кожному конкретному випадку визначення розміру збитків визначається Комісією.

3.4. Комісія має право запропонувати надати інші документи.

4. Порядок визначення розміру збитків

4.1. Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості).

4.2. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою

4.3. У випадку не укладення користувачем земельної ділянки договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації протягом двох місяців з дня прийняття рішення Понорницької селищної ради про надання в оренду земельної ділянки або поновлення договору, права оренди земельної ділянки, збитки визначаються після закінчення двох місяців з дня прийняття такого рішення.

4.4. Відшкодування збитків проводиться за період використання з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (селищна рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків.

4.5. Витрати понесені на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проєктні роботи визначаються на підставі документів, що підтверджують понесені користувачем витрати.

5. Порядок роботи комісії з визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам

5.1. Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організує голова Комісії. Головою комісії є заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

5.2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини її членів.

5.3. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу Комісії шляхом відкритого голосування та вносяться до протоколу засідання, що підписується головою та секретарем Комісії.

5.4. Результати роботи Комісії оформлюються відповідними актами, що затверджуються рішенням виконавчого комітету Понорницької селищної ради, і, в яких встановлюються розміри збитків по кожному суб’єкту окремо.

5.5. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання комісії.

5.6. Матеріали по визначенню розміру збитків розглядаються по кожному суб’єкту окремо.

5.7. Засідання ведеться головою комісії або його заступником.

5.8. Головуючий або заступник голови доповідає матеріали по збиткам, та пропонує членам та учасникам комісії надати відповідні пояснення та пропозиції.

5.9. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та особою (її представником), яка має відшкодувати збитки. У разі відмови від підпису про це робиться посилання у самому акті.

5.10. Комісія має право:

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;

- звертатись із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства України.

5.11. Комісія проводить засідання не рідше одного разу на квартал або по мірі необхідності.

6. Порядок відшкодування збитків

6.1. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження актів комісій, а у разі вилучення (викупу) земельних ділянок - після прийняття відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок в межах їх повноважень у період до державної реєстрації підприємством, установою, організацією або громадянином речового права на земельну ділянку у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

6.2. У разі вилучення (викупу) земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності збитки відшкодовують власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, відповідні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які прийняли рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок.

6.3. Після затвердження акта про визначення збитків рішенням виконавчого комітету Понорницької селищної ради відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Понорницької селищної ради у п’ятиденний термін направляє підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що заподіяли збитки, повідомлення про необхідність відшкодування збитків.

6.4. У повідомленні зазначаються:

- результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету Понорницької селищної ради про затвердження акта про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;

- попередження про необхідність інформування осіб, яким спричинено збитки, у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати його розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

6.5. Повідомлення підписується головою Комісії або його заступником та надсилається відділом земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Понорницької селищної ради юридичним та фізичним особам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис.

6.6. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди на добровільне відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків.

6.7. Договір про добровільне  відшкодування збитків укладається між підприємствами, установами, організаціями та громадянами, яким заподіяно збитки із особами, що заподіяли збитки.

6.8. Договір про відшкодування збитків Понорницькій селищній раді підписується від Понорницької селищної ради начальником відділу земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Понорницької селищної ради.

Невід’ємною частиною договору є:

- акт комісії про визначення збитків власнику землі або землекористувачу;

- рішення виконавчого комітету Понорницької селищної ради про затвердження акта про визначення збитків власнику землі;

- документ, що підтверджує згоду на добровільне відшкодування збитків.

6.9. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, Понорницькою селищною радою здійснюються заходи щодо примусового відшкодування/стягнення збитків у судовому порядку.

7. Заключні положення

7.1. Питання, неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь