Положення про відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Понорницької селищної ради

Дата: 02.01.2023 16:12
Кількість переглядів: 260

Фото без описуЗатверджено рішенням Понорницької селищної ради
від 24.12.2021 № 15-2707-VІІІ

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (надалі - Відділ) Понорницької селищної ради утворюється і припиняє свою діяльність за рішенням селищної ради та є виконавчим органом Понорницької селищної ради. Входить до структури апарату Понорницької селищної ради.

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Понорницькій селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступникам селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.3. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації земельного законодавства на території Понорницької селищної територіальної громади.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням.

1.5 Працівники відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується селищною радою.

2. Завдання та повноваження Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

 • реалізація політики селищної ради у сфері земельного законодавства на території Понорницької селищної територіальної громади, в межах питань, що належать до компетенції Відділу, визначених цим Положенням;
 • забезпечення надходження коштів до селищного бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель в межах  Понорницької селищної територіальної громади;
 • участь у розробленні та виконанні програм в галузі земельних відносин, комунального майна, обліку та розподілу житла, архітектури, містобудування, благоустрою;
 • організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;
 • здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання;
 • аналіз стану містобудування на території Понорницької селищної ради, організація розроблення,  проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів об’єднаної територіальної громади, його складових частин, іншої містобудівної документації;
 • організація консультацій з громадськістю з питань, що належить до компетенції Відділу.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.2.1. У сфері земельних відносин:

 • здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів Понорницької селищної ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;
 • здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Понорницької селищної ради;
 • здійснює підготовку договорів  оренди землі згідно діючого законодавства;
 • аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд селищної ради та готує відповідні пропозиції і проєкти рішень;
 • здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами ГУ ДПС та  Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю;
 • здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності;
 • здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;
 • здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктами оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельної ділянки, які знаходяться у комунальній власності;
 • здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;
 • здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із розстроченням платежу;
 • готує та представляє необхідний пакет документів  для розрахунку із суб’єктами оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного покупцем земельних ділянок;
 • здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території Понорницької селищної територіальної громади;
 • готує і вносить на розгляд селищної ради проєкти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства;
 • здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди відповідно до діючих рішень та готує необхідні додаткові угоди;
 • надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;
 • здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до селищного бюджету від оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності;
 • бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;
 • представляє Понорницьку селищну раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі;
 • здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

2.2.2. У сфері містобудування та архітектури:

 • бере участь у реалізації політики селищної ради у сфері містобудування та архітектури, подає до селищної  ради пропозиції з цих питань;
 • веде облік забезпеченості містобудівною документацією Понорницької селищної ради, вносить пропозиції селищній раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;
 • розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до селищної  ради висновки з цих питань;
 • організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;
 • надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проєктування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України;
 • погоджує проєкти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;
 • інформує населення через засоби  масової  інформації про розроблення містобудівних програм розвитку Понорницької селищної ради, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством України;
 • забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.
 • виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у сфері містобудування та архітектури.

2.2.3. У сфері управління комунальним майном:

 • здійснює облік, інвентаризацію об’єктів комунальної власності;
 • забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;
 • проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);
 • готує і вносить на розгляд селищної ради проєкти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;
 • приймає участь в організації конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної власності;
 • проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності;
 • готує та вносить на розгляд селищної ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;
 • бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень селищної  ради;
 • вносить на розгляд селищної ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій селищної комунальної власності;
 • контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади;
 • готує проєкти рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;
 • здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до селищного бюджету від використання комунального майна;
 • здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств;
 • здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності  відповідно до чинного законодавства України;
 • здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання.

2.2.4. У сфері житлово-комунального господарства:

 • бере участь у реалізації політики селищної ради у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проєкту селищного бюджету;
 • бере участь у розробленні і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, енергозбереження, благоустрою, бере участь в реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;
 • здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою відповідно до законів.

2.3. Виконує інші функції, що випливають з покладених  на нього завдань.

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Одержувати в установленому Законами порядку від відділів, селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.1.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проєктів рішень селищної ради.

3.1.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земельних ресурсів, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок.

3.1.4. За доручення селищного голови, здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель ОТГ установами, організаціями та громадянами.

3.2. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

4. Керівництво Відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами селищної ради.

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Бере участь у засіданнях селищної ради, виконавчого комітету, нарадах селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів у разі розгляду питань, що стосується компетенції Відділу.

4.2.6. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.7. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.8. Виконує інші доручення селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів пов’язані з діяльністю Відділу.

5. Відповідальність

5.1. Працівники відділу земельних ресурсів, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов'язків. Притягнення до відповідальності здійснюється згідно чинного законодавства.

5.2. Відповідальність настає в разі невиконання або неналежного виконання обов’язків чи бездіяльності або невикористання наданих прав.

5.3. Критеріями оцінки якості виконання завдань та функцій є повнота їх виконання, а своєчасності – дотримання відповідних термінів виконання.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь